Algemene informatie over het project Committed to Jeugd.

Golfclub Bleijenbeek participeert in het programma Committed to Jeugd’ van de NGF. Het doel van Committed to Jeugd’ is om golf als breedtesport te stimuleren en meer kinderen te stimuleren om de golfsport te beoefenen door clubs een goed jeugdprogramma te bieden.
Het programma Committed to Jeugd’ wordt aangestuurd door de NGF. De projectleider is Ramon van Wingerden, de Club Developer is Janke van der Werf. De volgende NGF/PGA professionals zijn betrokken bij het project: Jim van Heuven van Staereling, Elliot van der Veeke en Egbert Nieboer.
Janke is in haar rol als Club Developer onze eerste contactpersoon; zij begeleidt ons in het volledige traject.

De inhoud van het programma Committed to Jeugd

In het programma Committed to Jeugd kunnen 3 fasen onderscheiden worden.
Ik benoem kort de verschillende fasen.

Kennismakingsfase
Er vindt een oriënterend gesprek plaats met de vereniging: de jeugdcommissie, het bestuur, de professional en de exploitant met de Club Developer van de NGF.Vervolgens wordt de uitgangssituatie van de club bepaald a.d.h.v. een zgn. 0-meting. De ambities van de Jeugdclub worden besproken. Vervolgens wordt een intentieverklaring ondertekend: alle betrokkenen spreken zich hiermee uit om in 2 jaar Committed to Jeugd’ te worden.
In augustus 2008 is de intentieverklaring door alle betrokkenen van Bleijenbeek ondertekend.

Samenwerkingsfase
In deze fase wordt het Plan van Aanpak, dat samen ontwikkeld is met de Club Developer, uitgevoerd. Er wordt een jaarprogramma ontwikkeld waarin de lessen, het trainen en verschillende spelvormen aangeboden worden. In de lessen zal het programma Spelenderwijs Leren’ geïmplementeerd worden. Andere aandachtspunten in deze fase; jeugdcoaching (kwantiteit en kwaliteit), jeugdbeleid en de taakverdeling.

Certificeringsfase
In bovenstaande is aangegeven dat de jeudcommissie een jaarprogramma samenstelt. Als dit jaarprogramma is uitgevoerd kan een eindpresentatie verzorgd worden om daarmee inzicht te geven in de wijze waarop dit plan is uitgevoerd. Als deze presentatie positief bevonden wordt kan de uitreiking van de plaquette Committed to jeugd plaatsvinden. Vervolgens zal een artikel in het GOLFjournaal geplaatst worden en komt de golfclub van Bleijenbeek op de lijst van gecertificeerde clubs op de website van de NGF.
In 2008 zijn de eerste contacten geweest over certificering.
Al op 5 september 2009 is het certificaat “Committed to Jeugd” behaald.

Regie Driessen

Namens de Jeugdcie van Bleijenbeek