webmasterOm te voldoen aan de wetgeving omtrent het gebruik van ‘cookies’, krijgt u de ‘Cookie’ vraag gepresenteerd alvorens uw website bezoek te kunnen vervolgen. Afhankelijk van de eenmalige (zolang u de cookies niet verwijderd van uw systeem)) beantwoording, kunt u dan al dan niet verder genieten van de inhoud van deze website. Voor de volledige werking van de website met name voor leden om in te kunnen loggen (hetgeen via een cookie wordt vastgelegd), is dus een bevestigend antwoord op de cookie toestemmingsvraag van belang.

Naast cookies voor de basale werking van de website, maakt    www.golfclubbleijenbeek.nl   gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistisch gegevens omtrent het gebruik van de site; hoofdzakelijk gaat het o.a. om aantallen unieke bezoekers, bezoeken per pagina, vanuit welke landen/plaatsen wordt de site bezocht etc. Dit gebeurt allemaal op volstrekt anonieme basis.

De wetgeving in Nederland is op cookie gebied strenger dan de Europese regelgeving. In Nederland wordt uitgegaan van een ‘opt-in’, terwijl de rest van de EU met ‘opt-out’ werkt. De opt-in betekent dat er per website, direct bij aanvang van het bezoek, toestemming gevraagd moet worden. Opt-out betekent dat de bezoeker het cookiegebruik accepteert ténzij hij aangeeft het niet te accepteren.

Onderstaand enige uitleg over de betekenis van Cookies voor de werking van websites op uw computer/device. Wilt u meer weten over de cookie wet, dan is http://www.justitia.nl/cookiewet/ een goed adres om hiervan kennis te nemen.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan op een later bezoek weer worden herkend door deze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk. Omdat de website het anders niet doet. Er zijn ook cookies die handig zijn voor de bezoeker. Bijvoorbeeld omdat hij onthoudt in welke taal u de website wilt lezen. Maar veel cookies worden gebruikt om bij te houden wat u op internet doet. Bijvoorbeeld naar welke pagina’s u hebt gekeken.

Is het plaatsen van een cookie verboden?

Nee, het plaatsen van een cookie is niet altijd verboden. De eigenaar van de website moet zich wel aan een aantal regels houden. Dit staat in de Telecommunicatiewet.

  • De website moet u toestemming vragen voor het plaatsen van een cookie op uw computer.
  • De website moet u bovendien informatie geven over deze cookie.

Zo kunt u zelf kiezen of een website toegang krijgt tot gegevens op uw computer. Meer macht over uw privacy op het internet dus. Elke website die cookies plaatst moet toestemming vragen. Dat geldt ook voor buitenlandse websites. De regels zijn niet alleen van toepassing op computers. Ze gelden ook op smartphones, tablets en spelcomputers.

Let op

Een website mag wel een cookie plaatsen zonder uw toestemming als deze cookie strikt noodzakelijk is voor de werking van de website. Ook gelden de regels niet voor cookies die strikt noodzakelijk zijn voor een door u zelf gevraagde dienst. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan een cookie die nodig is om af te rekenen bij een webshop. Of een cookie die helpt bij het inloggen voor internetbankieren.

Toestemming

Een website slaat uw toestemming meestal op in een cookie. Uw toestemming geldt dan zolang deze toestemmingscookie op uw computer staat. Hoe lang de cookie op uw computer wordt opgeslagen, wordt vermeld als u om toestemming wordt gevraagd. U hoeft niet bij elk herhaald bezoek aan een website opnieuw toestemming te geven. De toestemmingscookie op uw computer heeft namelijk al onthouden dat u toestemming hebt gegeven. U kunt uw toestemming ook weer intrekken. Bijvoorbeeld door de cookie van uw computer te verwijderen.

Hoe u een cookie verwijdert, hangt af van het computerprogramma waarmee u webpagina’s bekijkt. Dit computerprogramma heet de internetbrowser. Bekende internetbrowsers zijn Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome en Safari. U kunt de helpfunctie van uw internetbrowser gebruiken om te kijken hoe u cookies kunt verwijderen.

Een website is niet verplicht om u toegang tot de website te geven als u cookies weigert. 

Webmaster.