Doel- en taakstelling Commissies Golfclub Bleijenbeek.

Technische Commissie
De Technische Commissie bestaat uit de Baancommissie en de Regel- en Handicapcommissie. De technische commissie heeft regelmatig gestructureerd overleg met de head greenkeeper en de baandirectie m.b.t. het onderhoud van de baan en rapporteert aan het bestuur. Toezicht op het correct toepassen van de geldende golfregels is de taak van de R&H-commissie.
Voorzitter: Roel Kamps (waarnemend), email:  tc@golfclubbleijenbeek.nl

 • Baan Advies Commissie (BACO)
  De BACO brengt advies uit voor het baanmanagement (de exploitant) over het in optimale staat (laten) brengen en houden van de golfbaan en het zich daarop bevindende baanmeubilair.
  Voorzitter: Roel Kamps (waarnemend), email:  baco@golfclubbleijenbeek.nl
 • Regel- en Handicapcommissie
  De Regel- en Handicapcommissie houdt toezicht op het correct  toepassen van de geldende golfregels.
  Voorzitter: Ron Beumer, email: r&h@golfclubbleijenbeek.nl

Handicartconsul
De Handicartconsul onderhoudt de contacten met stichting Handicart en organiseert jaarlijks een benefietwedstrijd voor fondswerving.
Consul: Helen van Baal, email:  handicart@golfclubbleijenbeek.nl

OGD consul
De OGD consul onderhoudt de contacten met de stichting OLD GRAND DAD ( www.oldgranddad.nl ) waarbij thans 111 Nederlandse golfclubs zijn aangesloten.
Clubconsul: James Fennell, email: fennell.ploum@outlook.com

Jeugdcommissie
De jeugdcommissie organiseert alle zaken betreffende jeugdspelers van golfclub Bleijenbeek.
Coördinator: Marja Kom, email: jeugd@golfclubbleijenbeek.nl

Introductiecommissie
De introductiecommissie heeft als taak het begeleiden van nieuwe en toekomstige leden door de mogelijkheden die Golfclub Bleijenbeek te bieden heeft, uit de doeken te doen. Beginnende golfers introduceren in het golfspel met zijn eigen etiquette en spelregels.
Voorzitter: Tiny Beumer, email: introductie@golfclubbleijenbeek.nl

Wedstrijdcommissie (WECO)
De Wedstrijdcommissie is verantwoordelijk voor de organisatie van alle wedstrijden die in clubverband worden gespeeld.
Voorzitter: Faziel Chand, email: weco@golfclubbleijenbeek.nl

 • Subcommissie CC
  De sub-commissie CC is verantwoordelijk voor de organisatie van alle wedstrijden die specifiek op de CC worden gespeeld.
  Coördinator: Faziel Chand
 • Subcommissie Par 3-4
  De sub-commissie Par 3-4 is verantwoordelijk voor de organisatie van alle wedstrijden die specifiek op de Par 3-4 baan worden gespeeld.
  Co√∂rdinator: Helen van Baal, Petra Swarts, Willy Thelosen en Martien Venhuizen
 • Subcommissie Maandagmorgenwedstrijd CC
  De subcommissie Maandagmorgenwedstrijd organiseert wekelijks een wedstrijd op de CC.
  Coördinator: James Fennell
 • Subcommissie Ladies Day CC
  De subcommissie Ladies Day organiseert elke dinsdag een wedstrijd voor Dames op de CC.
  Coördinator: Angelica Fennell
 • Subcommissie Herendag CC
  De subcommissie Herendag organiseert elke woensdag een wedstrijd voor Heren op de CC.
  Coördinator: Herman Thoonen
 • Subcommissie Senioren Inloop Combi
  De subcommissie Senioren Inloop organiseert elke donderdag, gedurende de maanden mei tot en met september, een wedstrijd voor senioren 9 holes CC & 9 holes Par 3-4.
  Co√∂rdinator:  Loek Laurier
 • Subcommissie Golf-Bridge
  De subcommissie Golf-Bridge organiseert maandelijks op iedere 2e vrijdag van de maand een wedstrijd 9 holes golf op de par 3-4 gecombineerd met een bridge drive.
  Coördinator: Ileke Soons

NGF-commissie
De NGF-commissie houdt zich specifiek bezig met de jaarlijkse NGF competitie-wedstrijden.
Voorzitter: Ben Dingemanse, email: ngf@golfclubbleijenbeek.nl

 • Subommissie Competities
  Subcommissie competities betreft NGF volwassenen en NGF jeugd.

P&R-commissie

Evenementen-commissie

Commissie van Beroep
De taak van de commissie is het behandelen van conflicten met leden, waarbij door het bestuur of de ledenvergadering straffen zoals schorsingen of uitsluitingen zijn opgelegd (zie ook  artikel 6 lid 6 van de statuten). De Commissie van Beroep bestaat uit minimaal 3 personen, waarvan tenminste √©√©n man en tenminste √©√©n vrouw en waarvan geen van de leden ofwel zitting heeft in het bestuur of voorzitter is van een andere commissie.