Onder leiding van de heer J.H. Toonen heeft het IVN in 2015 een vis- en vogeltelling uitgevoerd. Behalve veel Birdies en een paar Eagles heeft men geen albatrossen aangetroffen, maar wel veel andere vogels die hieronder staan vermeld.

Ook de visstand is bekeken en tussen de vele ballen heeft men zowaar ook nog vissen aangetroffen.

Broedgevallen Golfbaan Bleijenbeek 2015          
# euring species 17.apr 25.apr 09.mei 15.mei 24.mei 06.jun aantal
06:30 06:30 06:30 18:30 07:00 07:00 Broedgevallen
09:30 08:30 09:00 21:30 11:00 10:00  
bezoeknr 1 2 3 4 5 6
Bezoektype zonop zonop zonop avond ochtend ochtend
5 1220 Blauwe Reiger 1 1 0
6 9920 Boerenzwaluw 2 2
8 14790 Boomklever 3 1 1 1 5
9 14870 Boomkruiper 3 4 4 2 3 4 10
13 12500 Bosrietzanger 4 4
15 2870 Buizerd 1 1 1 0
17 1710 Casarca 1 0
19 3940 Fazant 4 3 1 2 1 2
20 13120 Fitis 4 4 3 1 2 9
22 90 Fuut 2 0
23 15390 Gaai 3 1 1
24 18570 Geelgors 1 4 3 2 3 3 9
25 11220 Gekraagde Roodstaart 1 0
27 14400 Glanskop 1 1
28 13140 Goudhaan 1 1 1 1 2
30 12750 Grasmus 4 7 5 9 9 17
32 1610 Grauwe Gans 3 0
34 8560 Groene Specht 1 1 1 1 1
35 16490 Groenling 1 2 1 2 1 4
37 8760 Grote Bonte Specht 1 1 2 1 2 1 4
41 10840 Heggenmus 1 4 5
42 6680 Holenduif 2 1 2 4
43 6700 Houtduif 6 2 4 2 7 7 11
44 15910 Huismus 2 2 1 2 3
47 12510 Kleine Karekiet 3 1 3 2 4
48 4690 Kleine Plevier 1 0
49 16600 Kneu 1 1 1 1
50 1520 Knobbelzwaan 1 1
53 14640 Koolmees 10 4 6 6 3 13
56 2030 Kuifeend 7 0
59 4290 Meerkoet 8 2 4 1 1 5
60 11870 Merel 13 5 16 13 10 5 24
62 1700 Nijlgans 1 1 1 1
64 14620 Pimpelmees 12 4 6 3 13
65 16530 Putter 1 3 1 1 3 3
68 15980 Ringmus 1 1
69 10990 Roodborst 11 4 4 3 5 7 11
70 11390 Roodborsttapuit 1 1 1 2
71 4500 Scholekster 1 0
73 12590 Spotvogel 1 3 4
74 15820 Spreeuw 10 1 6 1 3 5
76 14370 Staartmees 1 1 2
78 13110 Tjiftjaf 12 9 15 9 10 12 26
79 3040 Torenvalk 1 1 1 0
80 12760 Tuinfluiter 1 4 5 9 8 14
83 9760 Veldleeuwerik 1 1
84 16360 Vink 15 6 17 5 21 11 29
85 4240 Waterhoen 1 0
88 15080 Wielewaal 1 1
89 1860 Wilde Eend 4 1 1 1 1 2
90 10660 Winterkoning 14 3 12 3 9 10 19
93 10201 Witte Kwikstaart 5 2 4 4 5 5 6
95 12000 Zanglijster 7 2 10 6 4 6 13
97 15671 Zwarte Kraai 1 3 3
99 11210 Zwarte Roodstaart 2 0
101 12770 Zwartkop 9 5 21 12 25 16 30
Overige soorten    
# euring species 17.apr 25.apr 09.mei 15.mei 24.mei 06.jun  
06:30 06:30 06:30 18:30 07:00 07:00  
09:30 08:30 09:00 21:30 11:00 10:00  
1 31672 Bever  
2 31571 Beverrat 1  
3 31401 Eekhoorn 1 1  
4 31301 Haas 1 2 3 1  
5 31311 Konijn 2 5 1  
6 31831 Ree  

 

Vissen inventarisatie

In de beek bij de werkschuur. Baan 14

18 st      baars 6-10cm
13 st      bermpje 3-5cm
3 st        driedoorn stekelbaars 3-5cm
2 st        tiendoorn stekelbaars 3-5cm

Voor de overstort. Bij afslag baan 11

2 st        baars 6-10cm
1 st        bermpje 10cm
1 st        blankvoorn 7cm
2 st        snoek 11cm
1 st        rivierdonderpad 6cm

De beverdam is waarschijnlijk wel een belemmering maar de overstort is waarschijnlijk geen grote barrière omdat er voor de overstort, stroomopwaarts ook vis zit in de beek zit, vandaag zelfs de grootste exemplaren.

Verder heb ik nog even geschept stroomafwaarts net achter de beverdam.

4 st         tiendoorn stekelbaars 3-5cm
3 st         bermpjes 3-5cm
3 st         rivierdonderpad 3-5cm

Vooral de rivierdonderpad is toch een heel mooie soort. Ik had eigenlijk wel wat meer soorten verwacht, maar ik zal komend voorjaar nog eens gaan kijken.

Met  vriendelijke groet,

John Toonen
IVN Maas en Niers

VI_2015_01  VI_2015_02  VI_2015_03  VI_2015_04