Test Roel

De CSS

.celmetknop {
      padding: 40px 40px 87px 40px !important;
}
.celmetknop > .avia-button-wrap:last-of-type {
      position: absolute;
      bottom: 40px;
      width: calc(100% – 80px);
}

Eerste groep

Deze is met green-blocks

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. 

Geen CSS

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Kolom CSS

Klik hier. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. 

Ook getest met meerdere knoppen. Alleen de laatste gaat naar onder. Anders komen ze op elkaar.

Tweede groep

Tijdelijke Plaatselijke Regels

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. 

Geen CSS

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Green Block

Klik hier. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen. 

Ook getest met meerdere knoppen. Alleen de laatste gaat naar onder. Anders komen ze op elkaar.

Derde groep

Vierde groep

Taken en Verantwoordelijkheden R&H-commissie

Taken en verantwoordelijkheden

1 maart 2018

1. De Hoofdtaken

De R&H-commissie heeft drie hoofdtaken:

 1. de kennis van de golfregels zo optimaal mogelijk maken en houden voor zowel leden als aspirant leden
 2. het afnemen van regelexamens
 3. het bijhouden van de handicap registratie van de leden

De commissie heeft tevens de verantwoordelijkheid om binnen haar bevoegdheid er zorg voor te dragen dat zij op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen inzake de Golfregels en het “EGA Handicap Systeem”.

2. Relatie met de andere commissies van de club

Interne relaties:
De voorzitter onderhoudt contacten met de baancommissie, wedstrijdcommissie, de NGF-commissie en de introductiecommissie. Middels de voorzitter van de Technische Commissie en tevens bestuurslid onderhoudt hij regelmatig het contact met het bestuur.

Externe relaties:
De voorzitter onderhoudt de contacten met de regiocommissaris van de NGF. De handicap commissie onderhoudt contacten met E-golf4u waar nodig via Tjeu vd Cruijsen. Via de voorzitter zijn er ook contacten met de golfschool en voorzitters van andere golfclubs uit de regio.

3. De Golfregels

3.1 Regellessen

Aan (aspirant)leden van de club worden regellessen gegeven, dit zijn praktijklessen. De lesdata worden vermeld op de website van de club als ook op het informatiebord beneden in de gang van het clubhuis.
De lessen worden gegeven door R&H-commissieleden die minimaal de NGF-cursus “regelcommissaris 1” hebben gevolgd en deze succesvol met een examen hebben afgesloten, bijgestaan door andere commissieleden.

De praktijklessen (ca. 1,5uur) vinden plaats op de par3-4 baan en tijdens deze lessen worden de etiquette en de golfregels 1 t/m 28 gedemonstreerd/uitgelegd.
De deelname per les is gelimiteerd tot maximaal 20 personen. Indien zich minder dan 3 personen hebben aangemeld gaat de les niet door en verschuift deze les derhalve naar de volgende datum. Men kan zich opgeven via het aanmeldingsformulier op de website of via de pro.

3.2 Regelavond

Jaarlijks wordt, bij voldoende belangstelling, een regelavond gehouden, waarvoor zich alle leden kunnen inschrijven. De aankondiging van deze avond vindt plaats via de website van de club. Uiteraard wordt aandacht geschonken aan de eventuele aanpassingen van de golfregels.

De R&H-commissie neemt het volgende standpunt in over de deelname aan ‘n regelcursus: verplicht voor

 • alle leden van de wedstrijdcommissie
 • deelnemers aan de NGF competitie
3.3 Overige Zaken

Een steeds terugkerende activiteit is het beantwoorden van regelvragen die mondeling worden gesteld of via email tot ons komen.

De wedstrijdcommissie en/of de baanexploitant kunnen een beroep doen op de R&H-commissie om bij specifieke wedstrijden op te treden als ‘referee’, zoals dit inmiddels gebeurt bij de matchplay- en strokeplaykampioenschappen en de NGF-wedstrijden.

4. Taken betreffende de Baan

De R&H-commissiezorgt voor de volgende zaken die een relatie hebben met de baanexploitant:

 • de voorzitter verzorgt het contact met de NGF betreffende de doorvoer van aanpassingen in de baan. Voor deze zaken is deregiocommissaris de contactpersoon van de NGF.
 • in nauw overleg met debaanexploitiant worden
  • de local rules opgesteld en de baanexploitant initieert deze actie indien een herdruk van de scorekaarten noodzakelijk is.
  • de qualifying condities en de start van het nieuwe seizoen in de lente vastgesteld en aangepast in E-golf4u
  • eventuele aanpassingen van scorekaarten en/of caddieboekje worden besproken en in principe initieert de baanexploitant deze actie.
 • het geven van richtlijnen aan het baanmanagementt.a.v. meetpunten en plaatsing van de teemerken.
 • het vaststellen van (tijdelijke) plaatselijke regels,“buiten de baan” markeringen en plaatsing van overige markeringen.
 • het bepalen van de stroke-index van de holes.

5. De Clubwebsite

Op de website van de club staat de samenstelling van de R&H-commissie vermeld. Daarnaast een uitleg van diverse begrippen, zoals CBA, de Plaatsingsregel, de Qualifying condities van de baan, de regels “hole in one” en links naar ‘belangrijke’ websites. Ook de aankondiging en de data van de verschillende cursussen worden via de website bekend gemaakt.

6. Regelexamen

Peter Klerkx en Ria Clerkx zijn verantwoordelijk voor het afnemen van de regelexamens. Deze worden eenmaal in de 2 maanden afgenomen. De examendata staan op de website. Aanmelden via het aanmeldingsformulier op de site.

7. Handicapregistratie

De belangrijkste taken zijn:

 • toekennen, berekenen, administreren en publiceren van de exacte en playing handicaps van alle homeclubleden volgens de regels van het EGA Handicap Systeem
 • voorlichten van de leden inzake alle regels welke betrekking hebben op hetverkrijgenvan en de berekening van handicaps
 • het verwerken van de resultaten van de Jaarlijkse Handicap Herzieningen het doorgeven van deze resulaten aan de NGF
 • het bijhouden van baanrecords
  • de score moet gemaakt zijn in een officiële wedstrijd (qualifying wedstrijd) georganiseerd door de club;
  • de wedstrijdvorm mag alleen strokeplay zijn (dusgeen stableford of “tegen par”);
  • de wedstrijd behoort gespeeld te zijn vanaf de achterste tees;
  • een baanrecord is altijd een bruto score.
  • er worden aparte records bijgehouden voor dames en heren.
 • hoe omgaan met E-golf4u door de leden?
 • aanpassen van E-golf4u: stroke index

Namens de R&H-commissie
Ron Beumer
voorzitter

Tekst