Na overleg met het bestuur heeft Boudewijn Grünewald besloten zich terug te trekken als voorzitter van de PR commissie en als bestuurslid PR ad interim. Het bestuur is Boudewijn veel dank verschuldigd voor de wijze waarop hij, samen met de PR commissie, er in geslaagd is de PR functie nieuw leven in te blazen. We zijn nu toe aan een volgende fase en daarvoor is het bestuur op zoek naar een opvolger als voorzitter van de commissie PR/Clubevenementen. Hij/zij zal tevens aan de ALV worden voorgedragen als bestuurslid PR.

De PR commissie en de commissie Clubevenementen worden samengevoegd. Dit vloeit voort uit de keuze om vooral de interne PR te versterken en minder aandacht te besteden aan de externe PR. De externe PR wordt vooral uitgevoerd door de BV/Golfbaan, waarbij vanuit de golfclub wel ondersteuning wordt geleverd. Door de oriëntatie op de interne PR ontstaat er een overlap met de Evenementencommissie en is nu besloten tot een samenvoeging.

De taak van de commissie PR/Clubevenementen is een groter deel van de leden te stimuleren deel te nemen aan clubactiviteiten (wedstrijden, clubevenementen, commissies). Instrumenten hiervoor zijn o.a. de website en de Nieuwsbrief en mogelijk nieuwe vormen. De commissie werkt samen met de BV aan de externe PR, die erop gericht is het aantal spelers/leden op de golfbaan, als ook het aantal greenfees, te vergroten.

De voorzitter van de commissie zal tevens, conform het huishoudelijk reglement, aan de ALV worden voorgedragen als bestuurslid. We zoeken dus iemand die ook binnen het bestuur als een goede sparringpartner kan functioneren.

Kandidaten kunnen zich voor 15 juli 2020 melden bij de secretaris van het bestuur of bij een van de andere bestuursleden. Ook als u het bestuur wilt attenderen op mogelijke kandidaten, kunt u dat kenbaar maken aan het bestuur (secretaris@golfclubbleijenbeek.nl).